Water Complex

Odwadnianie

Odwodnienie terenu i budynków to podstawa dobrej inwestycji. Dzięki odpowiednim systemom, zmienne warunki pogodowe nie spowodują zalań piwnic, fundamentów, ogrodów i terenu wokół Twojego domu. Wodą można zarządzać, a co najważniejsze wykorzystać ponownie.
Przy większych inwestycjach budujemy zbiorniki retencyjne, które dzięki roślinności wpisują się w krajobraz terenu i służą jako źródło wody do wykorzystania go w celu nawadniania terenów zielonych.

O systemie odwadniania warto pomyśleć już na etapie projektu i budowy inwestycji. Dzięki temu cały mechanizm zbierania wody, jej transportowania i magazynowania lub wpięcia do kanalizacji miejskiej będzie niewidoczny w momencie pełnego zagospodarowania terenu.
Nie wyklucza to jednak realizacji tego typu inwestycji w późniejszym etapie.

Copyright © 2014 - 2020 Water Complex