Water Complex

Obiekty sportowe

Ośrodki jeździeckie

Ze względu na prowadzone inwestycje i potrzeby naszych klientów od kilku lat uczestniczymy w budowach ośrodków jeździeckich. W takich obiektach zagospodarowanie wody ma szczególne znaczenie. Duże połacie dachów hal i stajni są doskonałym źródłem magazynowania wody służącej do nawadniania padoków i placów jeździeckich. Podłoże hali oraz place treningowe, czworoboki wymagają perfekcyjnego przygotowania pod względem elastyczności, równości i jakości warstwy wierzchniej, tak aby zapewnić koniom i jeźdźcom komfortowe warunki. System nawadniania hali zapewnia brak kurzu i elastyczność podłoża. Wszystkie place zewnętrzne muszą być bardzo dobrze odwodnione, co zapewnia struktura warstw materiałów spodnich, system rur drenażowych, które nie mają styczności z właściwą, wierzchnią warstwą placu. Woda po deszczu, w ciągu kilku minut powinna zostać odprowadzona, a plac pozostać bez kałuż, również dzięki odpowiednim spadkom.

Zrealizowaliśmy kilka dużych inwestycji min. ośrodek Pana Romana Kusza, jednego z najlepszych na świecie zawodników powożenia, ośrodek jeździecki w Rzęszycach pod Warszawą oraz ośrodek ujeżdżeniowy Centurion pod Warszawą. W tym ostatnim wykonaliśmy 4 oczyszczalnie ścieków (również oczyszczalnie końskie), odwodniliśmy budynki stajni, hali, budynki magazynowe, zagospodarowaliśmy wodę z powierzchni dachów. Nawodniliśmy padoki, halę i place treningowe. Przygotowaliśmy nawodniony i odwodniony plac trawiasty oraz pełnowymiarowy czworobok
20 x 60 m łącznie z elastycznym podłożem oraz wykonaliśmy staw wraz z jego infrastrukturą, który na co dzień jest urozmaiceniem i ozdobą terenu ośrodka, pełni rolę zbiornika zbierającego wodę z systemów odwodnienia a równocześnie jest także zbiornikiem przeciwpożarowym i w razie potrzeby może stanowić punkt poboru dużej ilości wody. W ośrodku Centurion jesteśmy również odpowiedzialni za przygotowanie dróg oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Copyright © 2014 - 2020 Water Complex